Zabanexam.com

Dear Visitors, We are sorry to inform you that ZabanExam website has been shut down. To contact us, you can email us at: zabanexam[at]gmail.com متاسفانه بعلت شکایت حقوقی ETS مجبور شدیم فعالیت سایت زبان اگزم را متوقف کنیم. هر روز ایمیل ها و پیام های متعددی از شما عزیزان در این زمینه دریافت می کنیم. ما هم ناراحتیم که نمی توانیم در خدمت شما باشم. لطفاً از ارسال ایمیل در مورد علت بسته شدن سایت خودداری فرمایید. به علت دریافت تعداد بسیار بسیار زیاد ایمیل و پیام، از پاسخگویی معذوریم. ایمیل بالا صرفاً برای تماس های ضروری است.